Tai. Dong Weg

Jiangsu, China-215143

WhatsApp/Telefoon

(+86)176 231 53634

Het wereldwijde probleem van de watervoorraden kan niet worden genegeerd

Het wereldwijde probleem van de watervoorraden kan niet worden genegeerd

Ter gelegenheid van de opening van de waterconferentie van de Verenigde Naties in 2023 hebben UNESCO en het VN-watermechanisme op 21 maart gezamenlijk de nieuwste editie van het "UN World Water Development Report" uitgebracht. Het rapport wijst erop dat 2 tot 3 miljard mensen wereldwijd momenteel te maken hebben met waterschaarste. Als de internationale samenwerking op dit gebied niet wordt versterkt, zal de waterschaarste de komende decennia naar verwachting verergeren, vooral in stedelijke gebieden.

In het rapport wordt benadrukt dat het mondiale waterverbruik de afgelopen 40 jaar jaarlijks met ongeveer 1% is toegenomen. Gedreven door bevolkingsgroei, sociaaleconomische ontwikkeling en veranderingen in consumptiepatronen, wordt verwacht dat het mondiale waterverbruik tot 2050 in een vergelijkbaar tempo zal blijven toenemen. Deze groei is vooral geconcentreerd in lage- en middeninkomenslanden, vooral in opkomende economieën. Meer dan 40% van de wereldbevolking heeft te maken met waterschaarste. De conferentie legt de nadruk op ontwikkelingslanden die zwaar getroffen worden door waterschaarste en erkent het als een belangrijk probleem waar deze landen mee te maken hebben.

Vandaag de dag hebben wereldwijd 2 miljard mensen, ongeveer 26% van de wereldbevolking, geen toegang tot veilig drinkwater en beschikken 3,6 miljard mensen niet over goed beheerde sanitaire voorzieningen. Daarnaast hebben 2 tot 3 miljard mensen ten minste één maand per jaar te maken met waterschaarste, wat ernstige risico's met zich meebrengt voor hun levensonderhoud, met name op het gebied van voedselzekerheid en elektriciteitsvoorziening.

Om de mondiale problemen met watervoorraden aan te pakken, zijn uitgebreide en grensoverschrijdende maatregelen nodig. Ten eerste moeten de systemen voor het beheer van en het toezicht op waterbronnen worden versterkt om een rationeel gebruik en een rationele verdeling van waterbronnen te garanderen. Ten tweede kan de efficiëntie van waterbronnen worden verbeterd en de vervuilingsniveaus worden verlaagd door middel van investeringen en de bevordering van technologische innovatie. Tegelijkertijd moet de internationale gemeenschap samenwerken om wereldwijde bescherming en duurzaam beheer van waterbronnen te bevorderen.

In het licht van de wereldwijde uitdagingen op het gebied van waterbronnen, draagt iedereen de verantwoordelijkheid om waterbronnen te beschermen. Door inspanningen te leveren voor waterbehoud en te pleiten voor milieubewustzijn, kan elk individu bijdragen aan het verlichten van de druk op waterbronnen. Alleen door wereldwijde samenwerking en gezamenlijke inspanningen kunnen we de watervoorraden effectief beschermen en een duurzame leefomgeving creëren voor toekomstige generaties. Daarom kan het mondiale probleem van de watervoorraden niet worden genegeerd en vereist het de collectieve aandacht en actie van de samenleving als geheel.

Share :
Gerelateerde post :
nl_NLDutch

Hulp nodig?

Wij zijn hier Om u te helpen

Is er iets niet duidelijk?

Neem gerust contact met me op, dan beantwoorden we graag al je vragen.